Brand i byggnad Sjörup

Station Ystad, Skurup, Sjöbo, Klagstorp, värnet i Snårestad och yttre befäl Ystad larmas till en brand i villa på Sjörupsvägen. Initialt är det oklart om personer finns kvar i byggnaden varvid insatsen inriktas på livräddning. Efter en stund kan konstatera att det endast befunnit i sig en hund i huset. Hunden hittades avliden av rökdykarna. Stora delar av huset blir brand och vattenskadat. Restvärdesgruppen från Lövestad åker till platsen och påbörjar akut sanering. Under insatsen är station Tomelilla på passning för ev nya larm.