Brand i byggnad Sjöbo

Station Sjöbo och yttre befäl larmas till en brand i en villa. Vid framkomst konstateras att det brunnit i isoleringen ovanför värmepannan i källaren. Fastighetsägaren har på ett föredömligt sätt använt en pulversläckare. Räddningstjänstens rökdykare kontrollerar utrymmet, frilägger rören och lämpar ut det som brunnit. Utrymmet kontrolleras med värmekamera och akut restvärde påbörjas genom att källaren ventileras med fläkt. Ingen människa skadas.