Brand i byggnad. Sjöbo, Planteringsgatan.

Station Sjöbo och yttre befäl larmas på brand i byggnad. Brand i en belysningsskylt med risk för spridning. Personal på plats som rådigt släckt branden med pulversläckare. Räddningstjänsten undersöker med värmekamera så ingen konstruktionsbrand föreligger. Elektriker kommer till platsen för att koppla bort belysningsskylten.