Brand i byggnad Sjöbo

Stationerna Ystad och Sjöbo samt yttre befäl larmas till en brand i en villa. Vid framkomst har fastighetsägaren själv släckt branden som varit i en ljusstake och börjat öppna fönstren. Station Ystad och yttre befäl återgår medan Sjöbostyrkan kontrollerar byggnaden.