Brand i byggnad Sjöbo

Station Sjöbo, Ystad och yttre befäl larmas på brand i byggnad. Lugnt på plats vid framkomst. Rök från en öppen spis som utlöst det interna brandlarmet i fastigheten. Efter kontroll med lämnas ärendet över till fastighetsägare.