Brand i byggnad – Sjöbo

Station Sjöbo, Ystad, yttre befäl samt tankenheter från räddningsvärnen i Klasaröd och Esperöd blir larmade till brand i ladugård vds Orebacken. Vid ankomst visar det sig brinna i en toalettvagn. Brand släcks snabbt ner av styrkan från Sjöbo och ärendet lämnas över till arrendator och polis.