Brand i byggnad – Simrishamn

Station Simrishamn, Ystad och yttre befäl larmas till en brand i innertaket runt skorstenen. Vid framkomst har ägarensjälv börjat släcka ner branden med handbrandsläckare. Räddningstjänsten kontrollerar med värmekamera, kyler av och samtidigt frilägger delar av undertaket som brunnit. Restvärdesgrupp kallas till platsen och inleder saneringsarbetet.