Brand i byggnad Simrishamn

Station Simrishamn och yttre befäl larmas till röklukt i ett trapphus på ett flerfamiljshus. Vid framkomst lokaliseras lukten till torrkokning i en lägenhet. Lägenhetsinnehavaren har öppnat upp fönster för att vädra. Räddningstjänsten kontrollerar spisfläkt och imkanal.