Brand i byggnad. Simris, Lillehallsvägen.

Station Simrishamn, Tomelilla och yttre befäl larmas på brand i byggnad. Under start av eldning i sin eldstad har lågor slagit ut i rummet och rökfyllt bostaden. Räddningstjänsten släcker branden och påbörjar akut restvärde genom att ventilera ut röken. Kontakt tas med restvärdesledare om insättande av ”rökätare” i fastigheten. Restvärdesgruppen åtgärdar detta.