Brand i byggnad – Saltsjöbadsvägen Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas inledningsvis till ett automatiskt brandlarm. I samband eldning i en öppen spis har en rökgasfläkt havererat och rök har trängt in i lokalerna. Räddningstjänsten ventilerar med fläkt och kontrollerar utrymmen runt murstocken och vind med värmekameror. Nyttjandeförbud på eldstaden innan brandskyddskontroll är genomförd.