Brand i byggnad – Saltsjöbadsvägen ystad

Kabelbrand i kylanläggning. Räddningstjänsten frilägger och kontrollerar med värmekamera innan ärendet lämnas över till ägare av verksamheten.