Brand i byggnad Sälshög

Station Tomelilla, Ystad, Sjöbo, värnet Äsperöd och yttre befäl larmas till en brand i villa i Sälshög. Vid ankomst fullt utvecklad brand på ovanvåningen i villa. Rökdykare skickas in i byggnaden och efter ca 45 är branden släckt. Kontroller görs under ca 1 timme ytterligare innan styrkorna kan börja lämna platsen. Restvärdesgruppen från Lövestad till platsen för att påbörja restvärdesarbetet. Inga personskador uppstod i samband med branden.