Brand i byggnad Rynge

Stationerna Ystad, Sjöbo, Borrby/Löderup, Skurup, yttre befäl, räddningsvärn med tankresurs från Snårerstad samt polis och ambulans larmas till brand i villa. Vid framkomst är branden fullt utvecklad och lågor slår ut genom fönstren. Risken för spridning till andra byggnader är överhängande pga vindriktning. Inriktning blir att lägga en begränsningslinje. Begränsningslinjen lyckas medan boningshuset får brinna ner under kontrollerade former. Räddningsvärnet från Snårestad kommer att hålla bevakning under förmiddagen.