Brand i byggnad. Romshus 20, Skåne Tranås.

Station Tomelilla, Ystad och yttre befäl larmas på brand i byggnad efter åsknedslag. Räddningstjänsten kontrollerar fastigheten. Rök på vindsplan som kommer från ett modem. Modemet plockas bort och öppnar upp fönster för ventilering. Eons jour kontaktas och åker till platsen för kontroll. Fastighetsägaren kontaktar sitt försäkringsbolag.