Brand i byggnad – Rättsgatan Sjöbo

Räddningstjänst från Sjöbo åker på brand i villa. Det har varit en mindre brand som är släckt vid framkomst. Rökfyll i villan varpå akut restvärdesräddning påbörjas.