Brand i byggnad / Publik lokal. Ystad, Surbunnsgatan.

Station Ystad och yttre befäl larmas på brand i byggnad. Inringare som är på väg hem ser att det brinner på lastbryggan till Surbrunnsparken. Vid räddningstjänstens framkomst brinner det rejält. Dämpas först med pulversläckare innan släckning/kylning med vatten. Utrymmet ventileras. Frilägger för kontroll så ingen konstruktionsbrand föreligger. Polisen på plats för utredning av branden. Ansvariga söks och kommer till platsen.