Brand i byggnad / Publik lokal. Sjöbo, Sjöbo Badhus.

Station Sjöbo, Veberöd, Ystad och yttre befäl larmas på brand i byggnad, publik lokal. Inringt larm samtidigt som deras automatiska brandlarm löser. Rök från bastu. Personalen utrymmer alla gäster och möter upp räddningstjänsten. Troligt tekniskt fel. Ingen synlig brand när räddningstjänsten anländer. Strömmen bryts och röken ventileras ut. Anläggningsskötare på plats undersöker orsak till rökutvecklingen.