Brand i byggnad – Peder Mörks väg Simrishamn

Mindre brand i fastighet. Fastigheten rökventileras. Restvärdesledare och fastighetsägare kontatkas.