Brand i byggnad. Öved, Södra Övedsvägen.

Station Vollsjö, Sjöbo och yttre befäl larmas på brand i byggnad. Brand i soptunnor som spridit sig till mindre fristående byggnad. De boende gjort ett bra jobb som släckt branden. Räddningstjänsten plockar ner delar av vägg och tak för att säkerställa så ingen konstruktionsbrand föreligger.