Brand i Byggnad Oskarsgatan Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till Oskarsgatan i Ystad på en misstänkt lägenhetsbrand. Innan ankomst framkommer det att det troligtvis är en torrkokning, vilket visade sig vara korrekt. Lägenheten ventileras från röken som är kvar. Lukten bedöms som så kraftig att restvärdespersonal från stn Lövestad kallas till platsen för att placera ut rökätare.