Brand i byggnad Lunnarp

Stationerna Ystad, Tomelilla, Simrishamn, Borrby samt yttre befäl larmas till en brand i en industri. Vid framkomst konstateras att det har i samband med rivningsarbete av en mindre byggnad, uppstått en brand i rivningsmaterialet. Det finns ingen spridningsrisk och de små massorna vattenbegjuts av Tomelillastyrkan. Övriga enheter återkallas.