Brand i byggnad – Lövestad Byaväg

Station Lövestad, Sjöbo och Ystad åker på brand i villa. Vid framkomst visar det sig vara rök från tvättmaskin i mindre omfattning. Kontroll med värmekamera. Inga andra åtgärder från räddningstjänsten.