Brand i byggnad – Lövestad

Stationerna Lövestad och Vollsjö samt befälet i Sjöbo larmas till en brand i en mindre byggnad. Ingen spridningsrisk och branden släcks snabbt.