Brand i byggnad – Linnegatan Sjöbo

Brand i villa. Styrkor från Sjöbo, Lövestad, Ystad samt räddningsvärn från Klasaröd och Äsperöd behjälpliga på plats. Restvärdesledare kallas till plats och sammankopplas med fastighetsägare. Efterbevakning inleds efter avslutad räddningstjänst.