Brand i byggnad lantgård, Vollsjö

Station Vollsjö, Lövestad, Sjöbo, Tomelilla, Ystad, tankbil från värnen Klasaröd och Bjärsjölagård samt yttre befäl, larmas till brand i en lantgård på Grönadalsvägen utanför Vollsjö. En stallbyggnad med plats för 10 hästar är helt övertänd vid räddningstjänstens ankomst. Överhängande risk för spridning till bostadshuset. Ägarna har själva lyckats få ut 4 av hästarna. Rökdykare skickas in och lyckas efter en stund få ut resterande 6 hästar. Stallbyggnaden blir totalskadad av branden. Inga personskador under insatsen. Räddningstjänsten stannar kvar för bevakning under dagen.