Brand i byggnad lantgård Sjöbo

Station Sjöbo, Ystad, Veberöd, gasflaskskyttar från Eslöv, tankenheter från Bjärsjölagård, Äsperöd, Klasaröd samt yttre befäl Ystad, larmas till brand i byggnad på Rödjevägen utanför Sjöbo. Vid ankomst är del av byggnad som innehåller bostad och verkstad övertänd. I verkastad finns ett antal gasflaskor som kyls från avstånd då explosionsrisk föresligger. Resten av byggnaden som innehåller bostaden, får brinna ner under kontrollerade former. Angränsande byggnader i nära anslutning kan dock räddas. Inga personer kommer till skada då dom boende räddar sig ut ur huset då brandvarnare ljuder. Personal fråm miljöenheten i Sjöbo på plats under morgonen för provtagning av bla. dricksvattenbrunn.