Brand i byggnad – lantgård Fränninge

Station Vollsjö, Lövestad, Sjöbo, tankenheter från Bjärsjölagård, Äsperöd samt yttre befäl larmas till en brand i lantgård i Fränninge. Vid ankomst är en fristående stallänga helt övertänd. Spridningsrisken är inledningsvis överhängande då avståndet till boningshuset endast är 4 meter. De boende har blivit väckta av grannar och är ute och möter upp räddningstjänsten. Stallbyggnaden som inte innehåller några djur, får brinna ner till grunden under kontrollerade former. Bevakning kommer att ske under förmiddagen för att säkerställa att branden inte blossar upp igen och sprider sig.