Brand i byggnad lantgård Assmåsa

Stationerna Sjöbo, Ystad, Tomelilla, Veberöd, yttre befäl och räddningsvärnet i Äsperöd larmas till en brand i ett större pannrum som är sammanbyggt med en verkstad. Vid framkomst har branden brutit igenom taket och hotar att sprida sig till verkstaden och till angränsade halmlager. Utvändig släckning påbörjas och angrepp görs via taket med höjdfordon. Brandspridningen förhindras och branden begränsas till pannrummet. Inga människor eller djur skadas och insatsen avvecklas efter 2 timmar.