Brand i byggnad – lantgård

Stationerna Tomelilla, Sjöbo, Ystad, räddningsvärnen Gärsnäs och Äsperöd larmas till en brand i ett grisstall med 120 grisar. Vid ankomst trycker röken ut ur byggnaden och rökdykargrupper skickas in genom 2 angreppsvägar. Branden hittas snabbt och begränsas till en box. Områdena runt branden kontrolleras med värmekamera samtidigt som ventilation av byggnaden påbörjas. Olyckligvis avlider 10 st. griskultingar i branden. Räddningstjänst avslutas kl. 13:10.

Lämna ett svar