Brand i byggnad – lägenhet Tomelilla

Stationerna Tomelilla, Ystad och Sjöbo, yttre befäl larmas till en lägenhetsbrand i ett flerfamiljshus där det börjat brinna i köket. Vid framkomst är branden koncentrerad till köket och alla de elva boende i fastighetens sju lägenheter utrymda. Rökdykare tränger in och branden kan snabbt släckas. Fastigheten kontrolleras och ingen brandspridning till annan konstruktion. Lägenheten blir obeboelig och de två inneboende bor hos vänner. Restvärdesledare och restvärdesgrupp till platsen för akuta saneringsåtgärder. Ytterligare två lägenheter blir kontaminerade av rök så även de lägenhetsinnehavarna bor över hos vänner. Fastighetsägare och försäkringsbolag inkopplade för åtgärder under morgondagen.