Brand i byggnad / Ladugård. Ystad, Källesjögårdsvägen.

Station Ystad, Tomelilla, värnen från Snårestad, Gärsnäs och yttre befäl larmas på brand i byggnad. Brinner i anslutning till halmpannan med rökspridning i byggnaden. Arbetet inriktades att släcka och lämpa ut halm från matningen till pannan som brann. Ingen brandspridning i själva byggnaden. Röken i byggnaden ventileras ut.