Brand i byggnad / Ladugård. Södra Kvärrestad.

Station Tomelilla och yttre befäl larmas på Brand i byggnad. Efter vidare intervju visar det sig att det är eldning på platsen. Befälet från Tomelilla åker dit för kontroll. Ärendet överlämnas till polis.