Brand i byggnad / Ladugård. Sjöbo, Ilstorp.

Station Sjöbo, Veberöd, Ystad och yttre befäl larmas på brand i byggnad. Vid framkomst är en del av lokal rökfylld. Visar sig att det brunnit i ett elskåp. Räddningstjänsten kontrollerar att ingen spridning föreligger. Jour från företaget är på plats. Räddningstjänsten påbörjar Akut RVR genom att ventilera ut röken. Jouren kontaktat elfirma som kommer till platsen. Inga djur kommit till skada.