Brand i byggnad ladugård Pålstorp

Stationerna Sjöbo, Tomelilla, Lövestad och Vollsjö, höjdfordon från Ystad, tankbil från Veberöd, yttre befäl och räddningsvärn med tankbilar från Snårestad, Klasaröd, Äsperöd och depåenhet från Gärsnäs larmas till en brand i en ladugårdsbyggnad. Byggnaden innehåller 400 ton spannmål och 500 kbm halm. Begränsningslinjer byggs till omgivande byggnader och 30 kvigor och 40 kalvar evakueras från hotade byggnader. Halmen som brinner lämpas ut med lastmaskin och släcks utanför. Brandspridning till spannmålen och byggnader förhindras. Inga djur eller människor skadas och ca: 35 personer är insatta i händelsen.