Brand i byggnad Ladugård Marsvinsholm

Station Ystad, yttre befäl och räddningsvärnet i Snårestad larmas till en brand i ladugård. Under framkörning inkommer uppgifter att det har varit brand i en spannmålsrensare men att branden är släckt med handbrandsläckare. Räddningstjänsten kontrollerar med värmekamera och avvaktar tills temperaturen i maskinen sjunker. Fastighetsägaren genomför kontroller under kvällen.