Brand i byggnad Kvärrestad

Stationerna Tomelilla och Ystad samt yttre befäl larmas till en brand i en villa. Fastighetsägaren befinner sig hemma och när brandvarnaren ljuder, kontrolleras källaren och då upptäcker man att det ryker från pelletspannan. Vid framkomst är ingen person kvar i villan så rökdykarna går ner i källaren och finner ingen brand utanför pannan så elevatorn från pelletsmagasinet demonteras och lämpas ut. Ventilering av källare med fläkt och kontroller med värmekamera.