Brand i byggnad, Kv Pernilla Ystad

Station Ystad larmas på ett automatlarm till kvarteret Pernilla i Ystad. Strax efter inkommet larm, inkommer samtal från platsen om rökutveckling. Larmet typas om till brand i byggnad och station Tomelilla och yttre befäl larmas också till platsen. Vid ankomst kan man konstatera brand i tvättstuga. Alla som inte befinner sig i sina lägenheter utrymms, övriga ombeds att stanna kvar i sina lägenheter. Rökdykare går in och släcker ner branden som startat i en torktumlare. Mycket rök kommer ut i atriumgården, vilken ventileras med fläktar. Restvärdesledare och restvärdesgruppen från stn Lövestad kallas till platsen för akut sanering. 19.30 kan alla som lämnat sina lägenheter återgå in. Under insatsen får en boende kontakta ambulanspersonalen på plats, då man andats in rök. Personen behöver dock inte medfölja till sjukhus utan behandlas på plats.