Brand i byggnad Köpingebro

Station Ystad, värnet Köpingebro och yttre befäl larmas för kontroll till en fastighet strax utanför Köpingebro. Fastighetsägaren känner röklukt från källaren och larmar då räddningstjänsten. Vid ankomst rök i hela villan, varvid man går ner i källaren och hittar en mindre brand i elutrustning. Villan rökventileras med fläkt innan man lämnar platsen.