Brand i byggnad / Industri. Onslunda, Lantmannavägen.

Station Tomelilla, Ystad, tankenhet från Äsperöd och yttre befäl larmas på brand i byggnad. Förbipasserande ser lågor från en sågspånssilos. Räddningstjänsten säkrar för att branden inte kan spridas till byggnaden. Silosen är sammankopplad till industrin. Brinner i en motor som driver en skruv som matar sågspån till silosen. Branden släcks och motorn frikopplas för att komma åt glödbrand i konstruktionen. Ägaren kommer bevaka platsen.