Brand i byggnad – Industri

Stationerna Ystad och Tomelilla, yttre befäl, ambulans och polis larmas till en brand i industri. Vid framkomst har de anställda på ett föredömligt sätt påbörjat släckning med handbrandsläckare samt utrymt fastigheten. Räddningstjänstens rökdykare släcker det sista av branden och kontrollerar utrymmen runt brandplatsen och intilliggande lokaler med värmekamera. Ett stort antal svetsverk och gasflaskor tas ut ur byggnaderna. Efter ett antal temperaturkontroller och vädring av lokalerna lämnar räddningstjänsten platsen.

Lämna ett svar