Brand i byggnad Ilstorp

Stationerna Sjöbo och Ystad samt yttre befäl larmas till en brand i källare på en villa. Fastighetsägaren har på ett rådigt sätt stuckit ner slangen på en brandsläckare med pulver i källaren, stäng luckan och brutit strömmen till fastigheten. Rökdykare går ner i källaren för kontroll och konstaterar att branden är släckt. Kontroller av utrymmet samt ventilering av källaren med fläkt.