Brand i byggnad Grevlunda

Stationerna Brösarp, Lövestad, Tomelilla och Ystad, räddningsvärnet i Kivik och yttre befäl, larmas till en befarad villabrand där en uppringare ser grå rök från boningshuset på en mindre lantgård. Vid framkomst kan konstateras att den boende är ute och hemtjänstpersonal möter upp. Det kan ganska snart säkerställas att röken kommer från en rabatt där det under eftermiddagen bränts ogräs med gasolbrännare. Stationerna Tomelilla och Ystad kan återgå medan Brösarp och Lövestad gör en andra kontroll av fastigheten med värmekameror. Räddningstjänsten påtalar olämpligheten att bränna med gasol i den mycket torra vegetationen men framför allt intill en husfasad.