Brand i byggnad Glimminge

Station Borrby, befälet i Simrishamn samt yttre befäl larmas till en brand i en gödselstack inomhus. Vattenbegjutning och lämpning med hjälp av en lastmaskin. Ingen spridningsrisk till annan byggnad.