Brand i byggnad. Glemmingebro.

Station Ystad, värnet från Glemmingebro och yttre befäl larmas på brand i byggnad. Vid framkomst visar det sig att provtryckning av avloppsrör pågår i Glemmingebro. Ingen brand.