Brand i byggnad Gärsnäs

Stationerna Simrishamn och Tomelilla, yttre befäl samt räddningsvärnet i Gärsnäs larmas till brand i en villa. Vid framkomst är de boende ute och rökdykare tränger via garaget in och finner mindre brand i en bastu. Branden släcks snabbt och rester samt lösöre lämpas ut. Ventilering av villan och garagedelen. Restvärdesledare och saneringsföretag kallas till platsen för fortsatta åtgärder. De boende kan efter 3 timmar bo kvar i villan.