Brand i byggnad – Gärarp Tomelilla

Befälet Tomelilla åker på kontroll efter tillbud. Ingen brand. Återgår utan åtgärd.