Brand i byggnad / Flerfamiljshus. Ystad, Björnstjernegatan.

Station Ystad och yttre befäl larmas på brand i byggnad. Olja på spis som antänts. Innehavaren gjort ett bra jobb och släckt branden. Räddningstjänsten kontrollerar fläkt för att säkerställa att ingen spridning föreligger. Fönster öppnas upp i lägenhet och trapphus för vädring. Information till innehavaren.