Brand i byggnad flerfamiljshus Ystad

Stationerna Ystad, Tomelilla och Sjöbo, yttre befäl, polis och ambulans, larmas till en källarbrand i ett flerfamiljshus. Vid framkomst ser man rökutveckling i ett trapphus och omgående konstateras det att branden är i källaren. Tre av trapphusen evakueras genom att hyresgäster själva tar sig ut medan några stannar kvar i sina lägenheter. Samtidigt påbörjas kylning av branden utifrån innan rökdykare tränger ner i källaren och hittar branden som snabbt kan släckas. Rökspridning till 3 av 4 st. trapphus. Ett trettiotal hyresgäster evakueras. En lägenhet kontamineras av rök och sotrester och blir obebolig. Restvärdesgruppen från Lövestad utför akuta saneringsåtgärder i källaren. Saneringsföretag kallas till platsen för att sanera trapphusen. Ingen människa skadas av branden. Polisen övertar ärendet.