Brand i byggnad – flerfamiljshus. Tomelilla, Norregatan.

Station Tomelilla och yttre befäl larmas på brand i byggnad. Kommer rök från ventil från fastighetens källare. Vid räddningstjänstens framkomst har röken börjat avta. Kontroll av utrymmena i källaren. Visar sig det brunnit från ventilöppning till utrymmet till källaren. Rensar ventilöppningen från skräp. Kyler med vatten.