Brand i byggnad – flerfamiljshus. Sjöbo

Station Sjöbo, Ystad och yttre befäl larmas på brand i byggnad, flerfamiljshus. Vid räddningstjänstens framkomst släcker man en mindre brand i lägenheten. En person tas omhand av ambulans. Lägenhet och trapphus ventileras. Personal från fastighetsbolaget på plats och bistår.